Η αφίσα για την έκθεση σύγχρονης τέχνης των Joachim Lothar Gartner και Αποστόλη Ζολωτάκη

Galerie “Lichtraum 1”