Φ. Χάλαρης Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΔΟΥ της Προεδρίας της Κυβέρνησης