Άποψη των Καρυάτιδων στην Ακρόπολη της Αθήνας.

Españoles en el mundo