Δρ. Α. Μάστορα Προϊσταμένη Τμήματος Αρχείων Έρευνας & Τεκμηρίωσης Διεύθυνσης Επικοινωνίας ΓΓΕΕ