Οι Έλληνες υπότροφοι στην εκδήλωση του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία