Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ Στ. Ασθενίδης.