Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ Στ. Ασθενίδης.