Αφιέρωμα του βασκικού περιοδικού ΟΝ στη Ρόδο.

Χώρα των Βάσκων