Το poster της εικαστικής έκθεση του Χάρη Τσέβη με τίτλο "Ατέλειωτο καλοκαίρι"

Ατέλειωτο καλοκαίρι