Οι συντελεστές στην παρουσίαση του βιβλίου "Από δρυ παλιά κι από πέτρα" στα Τίρανα

“Από δρυ παλιά κι από πέτρα”