Ενημέρωση των `Nu Boyana Film Studios` για το νέο θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών στην Ελλάδα

Alexandra Tzvetkova