2ο Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου

Αλέξανδρος Σιπσίδης