Από δεξιά: Ο Προϊστάμενος του ΓΤΕ Νέας Υόρκης, κ. Ιωάννης Μπουμπούκης, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, κ. Ν. Τράντας, η ΜΑ της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβυς κα Μαρία Θεοφίλη, η εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κα Ιγγλέση, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο Γεν. Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γεώργιος Τζιάλλας, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Γιαννέλης - Θεοδοσιάδης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής-ΟΚΕ, κ. Γεώργιος Βερνίκος, η Διευθύντρια του ΕΟΤ Β. Αμερικής, κα Γρηγορία Καματερού, επιτόπιο προσωπικό του ΕΟΤ, κα Μ. Μεσνιτσάρη.

Agenda 2030