Συμμετοχή της Ελλάδας στην 63η Σύνοδο του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών

63η Σύνοδος του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών