2ο Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου

2ο Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου