Τρέχων Άρθρο
Συνάντηση για τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του προσφυγικού στη Μάλτα

Συνάντηση για τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του προσφυγικού στη Μάλτα

Την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Μαΐου, στο πλαίσιο του Club de Venice (Club of Venice), πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα συνάντηση εργασίας για ζητήματα επικοινωνιακού σχεδιασμού καθώς επίσης και σεμινάριο με θέμα: «The Refugees and Migration Crisis: a crucial test for public communicators».

Το Club of Venice αποτελεί την άτυπη συνάντηση των γενικών διευθυντών, διευθυντών, επικεφαλής διευθύνσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας των κρατών μελών της ΕΕ και θεσμών της ΕΕ (Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους τομείς της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και της επικοινωνίας.

Στο σεμινάριο συζητήθηκαν οι επικοινωνιακές στρατηγικές ως απάντηση στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη την Ευρώπη την τελευταία διετία, καθώς και τις δράσεις των χωρών για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Την Ελληνική πλευρά εκπροσώπησαν ο Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνιακού Σχεδιασμού μεταναστευτικής και προσφυγικής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης κ. Γεώργιος Φλωρεντής και ο κ. Θωμάς Θωμόπουλος, Διευθυντής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της ΓΓΕΕ.

Ο κ. Φλωρεντής παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις για την επικοινωνιακό σχεδιασμό της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στην Ελλάδα, παραθέτοντας πληροφοριακά στοιχεία τα οποία άπτονται του προσφυγικού θέματος καθώς και το σύνολο των δράσεων που τόσο η Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και η Υπηρεσία μας έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και συνεχίζει με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Προσφύγων και Μεταναστών.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr