Τρέχων Άρθρο
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια 455 νέων φωτιστικών σωμάτων led στους εσωτερικούς χώρους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τις εργασίες αποξήλωσης των παλαιών και τοποθέτησης των νέων φωτιστικών

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια 455 νέων φωτιστικών σωμάτων led στους εσωτερικούς χώρους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τις εργασίες αποξήλωσης των παλαιών και τοποθέτησης των νέων φωτιστικών

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr