Τρέχων Άρθρο
Παράταση της προθεσμίας εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ) και στο ηλεκτρονικό υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης έως και τις 22 Απριλίου

Παράταση της προθεσμίας εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ) και στο ηλεκτρονικό υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης έως και τις 22 Απριλίου

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ) και στο ηλεκτρονικό υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

Σας ενημερώνουμε ότι η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης πρώτης εγγραφής των επιχειρήσεων έντυπου τύπου στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), για την υποβολή αίτησης ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Τ και για την καταχώριση και ανανέωση καταχώρησης στο υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, λόγω τεχνικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού Μητρώου Έντυπου Τύπου, παρατείνεται έως και τις 22 Απριλίου 2024.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr