Τρέχων Άρθρο
“Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στον υπ’ αριθμ. 2194/03-02-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την παροχή Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος για ένα (1) έτος”.

“Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στον υπ’ αριθμ. 2194/03-02-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την παροχή Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Αναζήτησης Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος για ένα (1) έτος”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17/02/2017 και ώρα 14:00.

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr