Τρέχων Άρθρο
Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση των οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης

Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση των οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης

Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση των οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης

ΣΧΕΤ: α) η με Α.Π. 15195/ΕΞ2022 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με θέμα: «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την καταχώριση οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης». β) Η με Α.Π. 33/19-4-2022 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Στην υπο ανωτέρω σχετ. β) εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την καταχώριση οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης» προβλεπόταν ότι οι επιχειρήσεις έντυπων περιφερειακών και τοπικών μέσων ενημέρωσης μπορούσαν να καταχωρίσουν τα αιτούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή του gov.gr μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου https://dilosi.services.gov.gr/templates/ENISXYSI TYPOU για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών, αρχομένων από την 20η Απριλίου 2022.

Με την παρούσα, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για 20 ημέρες.

(Δείτε την εγκύκλιο εδώ)

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr