Τρέχων Άρθρο
Παράταση προθεσμίας εγγραφής στο Μ.Η.Τ. έως τις 14-07-2023

Παράταση προθεσμίας εγγραφής στο Μ.Η.Τ. έως τις 14-07-2023

Με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Ε/416/14-06-2023 (Β’ 3872), η προθεσμία εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ Ε/416/14-06-2023 τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Ε/117/24-02-2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου ως εξής:

«Ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ., ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 14η Ιουλίου 2023».

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr