Τρέχων Άρθρο
Απάντηση του Στ. Πέτσα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση για το Πάρκο Ραδιοφωνίας ΕΡΤ στο Ιλιον

Απάντηση του Στ. Πέτσα στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση για το Πάρκο Ραδιοφωνίας ΕΡΤ στο Ιλιον

Ομιλία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα στη Βουλή – απάντηση σε επίκαιρη επερώτηση για το Πάρκο Ραδιοφωνίας ΕΡΤ στο Ιλιον, ένα έργο που μπορεί να αναδείξει την ιστορία της δημόσιας ραδιοφωνίας και να προσδώσει αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Βουλευτή που μου δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθώ σε ένα θέμα που ενδιαφέρει, φυσικά, τη δυτική Αθήνα, που έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.

Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στο Ίλιον, εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν οι πρώτες εκπομπές της δημόσιας ραδιοφωνίας το 1938, έχουν, όπως είπατε, χαρακτηριστεί από το 1999 διατηρητέο βιομηχανικό μνημείο. Με μέριμνα της διεύθυνσης εταιρικής ανάπτυξης και ελέγχου διαδικασιών της ΕΡΤ προετοιμάστηκε το έργο «Ενίσχυση Πολιτιστικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής» προς κατάθεση στην πρόσκληση ΑΤΤ041 του ΠΕΠ Αττικής, Άξονας Προτεραιότητας (06). Όμως, δυστυχώς, δεν υπήρχε ο κατάλληλος συντονισμός ώστε να προβλεφθεί επαρκές κονδύλι για την ένταξη του έργου και επομένως, δεν κατατέθηκε αίτηση χρηματοδότησης.

Τελικά, το έργο υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του τότε Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών αδειοδοτήσεων και με ευθύνη της ΕΡΤ συγκροτήθηκε ο συνολικός φάκελος και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Ραδιοφωνίας ΕΡΤ» και «Δημιουργία Πολυχώρου Πολιτισμού και Αναψυχής».

Η πρόταση για την ανάδειξη Πολιτιστικού Κέντρου Ραδιοφωνίας με αποκατάσταση των υπαρχόντων κτισμάτων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προϋπολογίστηκε σε 1,8 ως 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθορίστηκαν ενδεικτικώς δραστηριότητες που μπορούσαν να αναπτυχθούν, εφόσον οι μελέτες ωρίμανσης θα αναδείκνυαν το αντίστοιχο κτηριολογικό πρόγραμμα.

Οι δραστηριότητες αυτές αφορούσαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και επισκέψεις, σχολή ραδιοφωνίας για ειδικές ομάδες πληθυσμού, παραδείγματος χάριν μαθητές, εργαστήριο σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, εκθεσιακό χώρο και ψηφιακές αναπαραστάσεις, συναυλίες και happenings στον περιβάλλοντα χώρο, εμβληματικά events σε συνεργασία με το πάρκο Τρίτση, παραδείγματος χάριν, μαραθώνιος ραδιοφωνικών παραγωγών.

Σε αυτό το πλαίσιο εξεδόθη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης η εγκριτική απόφαση με αριθμό 685 επιχορήγησης των μελετών ωρίμανσης του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Ραδιοφωνίας ΕΡΤ» στο Ίλιον με προϋπολογισμό 74,4 χιλιάδες ευρώ. Ακολούθησαν η έγκριση του φακέλου εργασιών επισκευής και συντήρησης των κτηρίων και η εγκατάσταση της ΕΡΤ στο Ίλιον από το τοπικό συμβούλιο μνημείων Αττικής τον Νοέμβριο του 2018 και η απόφαση έγκρισης των εργασιών από Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, το Τμήμα Προστασίας Νεότερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών από το Υπουργείο στις 17 Ιανουαρίου 2019.

Η ΕΡΤ προέβη στην παραλαβή και τον έλεγχο των παραδοτέων υπηρεσιών των τριών μελετών ωρίμανσης, καθώς και στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της μελέτης ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου στο συνολικό έργο και στον προϋπολογισμό που ήδη είχε προετοιμαστεί από τη Διεύθυνση Δομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, ο οποίος ανέρχεται σε 1,4 εκατομμύριο ευρώ και αφορά στην ανακαίνιση και στη συντήρηση των κτηρίων και στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

Όσον αφορά στην επόμενη φάση της διαδικασίας χρηματοδότησης της κατασκευής του έργου, η ΕΡΤ πρέπει να προβεί στην υποβολή του στη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ ή σε εθνικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι την εξασφάλιση του εν λόγω κονδυλίου αφορά μόνο στα περιγραφόμενα στην πρόταση πεδία, αποτελεί αρμοδιότητα της νέας διοίκησης της ΕΡΤ να επανεξετάσει το επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας του πάρκου, συνεκτιμώντας τις προβλεπόμενες δαπάνες διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας του, οι οποίες θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ οφείλει να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ένταξης του έργου σε εθνικό ή σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο συμπράξεων με θεσμικούς φορείς στο πλαίσιο αμοιβαία επωφελών συνεργειών για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του χώρου.

Η ΕΡΤ, όπως γνωρίζετε, έχει ανεξαρτησία στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της και στη λήψη αποφάσεων, οπότε, όπως έχω δηλώσει από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου, θα την αφήσω να κάνει τη δουλειά της και θα κριθεί από το αποτέλεσμα.

Η άποψη της Κυβέρνησης είναι ότι το έργο μπορεί να προσδώσει ανανεωτική και αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή. Σ’ αυτό το πλαίσιο, από την επικοινωνία που έχω με τη διοίκησή της, η ΕΡΤ εξετάζει τις επιμέρους λεπτομέρειες συνδυαστικά με συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν, ώστε το έργο να λειτουργήσει ανταποδοτικά όχι μόνο για την ίδια, αλλά και να αποφέρει οφέλη για την τοπική κοινωνία και την οικονομία.

Επομένως η απάντηση που προσήκει στην επίκαιρη ερώτησή σας είναι κατ’ αρχάς θετική και αναμένουμε τις επόμενες μέρες περισσότερη εξειδίκευση.

Σας ευχαριστώ.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr