Τρέχων Άρθρο
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 του Ν. 4339/2015, που διενεργήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 7752/08-04-2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Ε.Ε. και Επαναπροκήρυξή του

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 του Ν. 4339/2015, που διενεργήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 7752/08-04-2016 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Ε.Ε. και Επαναπροκήρυξή του

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 6ΠΤ3465ΙΧΦ-ΧΤ0

Ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού: 11/05/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr