Τρέχων Άρθρο
Επαναληπτικός Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για δυο (2) έτη.

Επαναληπτικός Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για δυο (2) έτη.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr