Επαναληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 6ΘΙ6465ΙΧΦ-Ξ1Ψ.