Τρέχων Άρθρο
Επαναληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Επαναληπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 6ΘΙ6465ΙΧΦ-Ξ1Ψ.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr