Τρέχων Άρθρο
Ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου

Ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου

Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι,

Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Ελλάδα στην Έκθεση Αξιολόγησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) για τη δωροδοκία στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και την καταπολέμηση της διαφθοράς ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης και καταπολέμησης.

Η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της εικόνας της χώρας μας προς τους φορείς που αξιολογούν την οικονομική κατάσταση και πρόοδό της.

Η οικονομική ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την λειτουργία του Κράτους Δικαίου, την Δικαιοσύνη και την ορθή λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών.

Από τις 49 συστάσεις που έγιναν στην χώρα μας έχουν ικανοποιηθεί οι 38, δηλαδή το 77%.

Τα κυριότερα επιτεύγματα που αναγνωρίζονται είναι μεταξύ άλλων:

 • Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει την αναβάθμιση της ευθύνης των νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας, σε μια ενιαία και αποτελεσματική δικαστική διαδικασία,
 • Η στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στο Ταμείο Ανάκαμψης,
 • Η πρόσβαση Ελεγκτών της ΕΑΔ σε δημόσιες βάσεις δεδομένων,
 • Η σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην συντριπτική πλειοψηφία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
 • Η δημιουργία του Μητρώου Διαφάνειας,
 • Η ενίσχυση της δικαιοδοσίας και του ρόλου του Οικονομικού Εισαγγελέα, με την διεύρυνση της εξουσίας του να ερευνά και να διώκει αδικήματα διαφθοράς,
 • Η περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers protection),
 • Η ενίσχυση του Χάρτη Δεοντολογίας για δικαστές και εισαγγελείς στην αστική και ποινική δικαιοσύνη, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας για τα Μέλη της Κυβέρνησης, τονίζοντας την πραγματική ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία.

Η χώρα μας βρίσκεται στην 2η καλύτερη θέση στην ποιότητα του σχεδιασμού και του συστήματος παρακολούθησης, την 5η καλύτερη θέση στο βαθμό υλοποίησης και την 6η καλύτερη στην ποιότητα του περιεχομένου μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Στο πεδίο του Κράτους Δικαίου ιδιαίτερη μνεία γίνεται για

 • την ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης
 • Την σύσταση και λειτουργία Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
 • Την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Την σημαντική πρόοδο στο πεδίο της καλής νομοθέτησης με

 • Την Εκμηδένιση της υποβολής εκπρόθεσμων τροπολογιών επί σχεδίων νόμου και
 • Την ελαχιστοποίηση της χρήση της επείγουσας και της κατεπείγουσας διαδικασίας.

Επιπλέον, για το ζήτημα της Ελευθερίας του Τύπου, η έκθεση αναφέρεται με θετικό πρόσημο

 • στην σύσταση των δύο νέων μητρώων για τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο, την κατάργηση του αξιόποινου χαρακτήρα της απλής δυσφήμισης,
 • την θέσπιση της διευκόλυνσης της απόρριψης προδήλως αβάσιμων μηνύσεων και αναφορών,
 • τη διασφάλιση της προστασίας των δημοσιογράφων που καλύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην κάλυψη ή σχολιασμό επαγγελματικών αθλητικών γεγονότων από πράξεις βίας ή παρόμοιες απειλές,
 • την ειδική Task Force για τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενδυνάμωσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης,
 • και τη λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μάλιστα έχουν διοχετευθεί πόροι περίπου 508 εκ. ευρώ σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν το κράτος δικαίου, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Η πρόοδος της χώρας μας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην έκθεση του ΟΟΣΑ, ενώ αξίζει να θυμίσουμε  πως η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως «χώρα της χρονιάς» και αναβαθμίστηκε σε «Πλήρη Δημοκρατία», από τον Economist, βελτίωσε την κατάταξή της κατά 5 θέσεις και έφτασε στην 20η θέση, ανέκτησε την επενδυτική Βαθμίδα μετά από 13 χρόνια, είναι «Πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη στη μείωση χρέους, καθώς ο δείκτης χρέους/ΑΕΠ μειώθηκε σε επίπεδο τιμών προγενέστερο του 2012 και στο διάστημα 2019-2023 έχουμε διπλάσια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (9,8%) συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,8%).

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, δίνεται έκτακτη χρηματοδότηση σε 46 Δήμους της Αττικής για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από τους καθαρισμούς οικοπέδων ιδιωτών.

Παρατηρήθηκε το φαινόμενο ιδιοκτήτες οικοπέδων και αγροτεμαχίων, να αφήνουν υπολείμματα από τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους, δίχως να έχει υπάρξει μέριμνα από τους ίδιους για την απομάκρυνσή τους.

Καθώς, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή εξάπλωσής της μέσω αυτών των όγκων είναι μεγάλος, οι Δήμοι καλούνται άμεσα, είτε με ίδια μέσα, είτε με ιδιωτικά εργολαβικά συνεργεία και σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, να απομακρύνουν κατεπειγόντως τα υπολείμματα αυτά.

Για την ταχεία εκπόνηση της εν λόγω δράσης αποφασίστηκε η παροχή έκτακτης χρηματοδότησης προς τους Δήμους, ύψους 1,3 εκ. ευρώ.

Η εξέλιξη των δράσεων για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων από τους κατά τόπους δήμους θα παρακολουθούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Οι δράσεις για την αποτελεσματικότερη θωράκιση απέναντι στις πυρκαγιές δεν σταματούν και ο κρατικός μηχανισμός συνεχίζει να βρίσκεται σε εγρήγορση, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα όλα τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν.

Συνολικά μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα για τους καθαρισμούς οικοπέδων έχουν δηλωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν 281.000 καθαρισμοί και οι δηλώσεις συνεχίζονται μέχρι 30 Ιουνίου.

Με τις συνθήκες ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να συμβάλλουμε όλοι, κατά το δυνατόν, στην πρόληψη, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά και μεριμνώντας για την απομάκρυνση και τον καθαρισμό υλικών που μπορεί να λειτουργήσουν ως καύσιμη ύλη.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά σκληρές μάχες με τις φλόγες.  Μόνο από την περασμένη Πέμπτη μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί πάνω από 270 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τη συντριπτική πλειονότητα να αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο από τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας.

Οι περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αργολίδας δοκιμάστηκαν από πολύ δύσκολες φωτιές, στις οποίες επιχείρησαν εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες εναέρια μέσα, καταβάλλοντας υπεράνθωπες προσπάθειες για να τις οριοθετήσουν, ενώ το βράδυ του περασμένου Σαββάτου μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Δασκαλιό της Κερατέας.

Οι πυροσβέστες, μέσα στη νύχτα, χωρίς να έχουν την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων και με θυελλώδεις ανέμους, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε λιγότερο από μια ώρα, σώζωντας τα σπίτια που βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής.

Την περασμένη εβδομάδα  960 κλήσεις έγιναν στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και χορηγήθηκε σε 135 γυναίκες θύματα η εφαρμογή του Panic Button.

Συνολικά, έγιναν 347 συλλήψεις, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκαν 9 θύματα σε δομές και 31σε ιατροδικαστή ή νοσοκομείο.

Μόνο χθες, έγιναν σε όλη τη χώρα 61 συλλήψεις.

Υπενθυμίζεται ότι, με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια, έχουν εξασφαλιστεί ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως “safe houses”, για την ασφαλή φιλοξενία γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μελών της οικογένειας τους.

Στόχος όλων των δράσεων και των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ενδοοικογενειακής βίας, είναι τα θύματα να νιώσουν ασφάλεια,  να σπάσουν τον κύκλο της βίας και να προστατευθούν αποτελεσματικά.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις για το «Thessaly & Evros Pass 2024» συνολικού προϋπολογισμού 4,45 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη του τουρισμού στις περιοχές της Θεσσαλίας που χτυπήθηκαν από τον Daniel και του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες θα καλύπτουν δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών.

Το πρόγραμμα δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, όσοι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλεγμένους προορισμούς και όσοι δεν είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Κοινωνικού Τουρισμού.

Αύριο, Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες όπου  θα μετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

Σ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ: Καλησπέρα, κ. Εκπρόσωπε. Πώς σχολιάζει η Κυβέρνηση τις σοβαρές υπόνοιες του Στέφανου Κασσελάκη για παράνομες χρηματοδοτήσεις και «μαύρα» ταμεία την εποχή του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και τι προτίθενται να κάνουν οι Αρχές για αυτό;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κάθε σοβαρή διατύπωση, κάθε σοβαρή καταγγελία, για να έχει αξιοπιστία, πρέπει να διατυπώνεται και να αναφέρεται στις αρμόδιες Αρχές. Πολιτική μόνο μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με εκτόξευση διαφόρων, τέλος πάντων, αιτιάσεων δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Εμείς δεν μπορούμε αυτή την στιγμή, ούτε από το βήμα του Εκπροσώπου της Κυβέρνησης, που έχω αυτή την στιγμή την τιμή να βρίσκομαι εγώ, είτε μέσα από μια πολιτική συζήτηση να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Αν ο κ. Κασσελάκης έχει κάτι περισσότερο, που προφανώς όλα αυτά που λέει είναι σοβαρές ως αιτιάσεις, προφανώς πρέπει να τα πάει εκεί που ορίζει ο νόμος. Που δεν είναι πουθενά αλλού πέραν της Δικαιοσύνης. Ούτε πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία σχολιασμού όσων εκτοξεύει ο ίδιος ή άλλοι, άλλα στελέχη του κόμματός του, στο πλαίσιο των εσωκομματικών διενέξεων. Δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε, όμως, να προσπεράσουμε είναι ότι με τον πιο κυνικό τρόπο από τις Η.Π.Α., ο Αρχηγός του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είπε στους πολίτες ότι τελικά δεν έχουμε πρόγραμμα, ελάτε να το φτιάξουμε από την αρχή. Ο ίδιος άνθρωπος που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ενόψει των ευρωεκλογών, μιλούσε υπερηφανευόμενος, μάλιστα, για το πρόγραμμα του κόμματός του. Αυτός, προφανώς, είναι και ο λόγος που ουδέποτε εδέχθη να έρθει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομικών, να συζητήσουμε το πρόγραμμά του, να δούμε, τελικά, πώς γίνεται, ως δια μαγείας, να λυθούν όλα τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών με λεφτόδεντρα τα οποία, όπως φαίνεται, έχουν ξεραθεί.

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Τι απαντάει η Ελληνική Κυβέρνηση στις απειλές κατά της Κύπρου, που διαβάσαμε στον Τύπο, κι αν έχετε να δώσετε κάποιες εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, που τα παρακολουθεί αυτά;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Νομίζω ότι, όπως έχει διατυπωθεί και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, απειλές κατά της κυριαρχίας και της υπόστασης κράτους – μέλους της Ε.Ε. είναι απολύτως απαράδεκτες. Είμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και χωρίς περιστροφές διαχρονικά και σταθερά δίπλα στην Κύπρο, δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επαναλαμβάνουμε και υπογραμμίζουμε όλα όσα έχει πει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική της και διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα. Και, αν θέλετε, και συμπληρωματικά κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει τηρήσει στάση αρχής η οποία εκτιμάται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και για τον λόγο αυτό διατηρεί ανοιχτούς όλους τους διαύλους επικοινωνίας, χωρίς να έχει έρθει σε ρήξη με οποιαδήποτε χώρα.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Κύριε Εκπρόσωπε, αύριο στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα δοθεί ο χρόνος στους βουλευτές να εκφράσουν την άποψή τους για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών; Υπάρχει μια δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Ν.Δ.. Και θα τους ακούσει ο Πρωθυπουργός;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι προφανές. Συμβαίνει σε κάθε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα συμβεί και τώρα. Και, μάλιστα, επειδή μπορεί κάποιοι να ανακάλυψαν τώρα τις διαδικασίες της Ν.Δ., αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβαινε, συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει κι ένας από τους λόγους που η παράταξη αυτή έχει αντέξει στον χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης και σε εύκολες στιγμές, αλλά το πιο σημαντικό: Και σε δύσκολες στιγμές. Είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν μια νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά, όμως με μία απόσταση περίπου πέντε μονάδων από τον εκλογικό μας στόχο, προφανώς θα γίνει αποτίμηση του αποτελέσματος, θα δοθεί ο λόγος σε όσες και όσους βουλευτές το επιθυμούν. Και στο τέλος της ημέρας θα προχωρήσουμε μπροστά, όπως μας ζήτησαν οι πολίτες, είτε επικροτώντας αυτά τα οποία έχουμε κάνει με την ψήφο τους, είτε στέλνοντας ένα μήνυμα, κυρίως δια της αποχής τους, χωρίς να στηρίζουν κάποιο άλλο κόμμα, να εφαρμόσουμε, δηλαδή, με μεγαλύτερη ταχύτητα το πρόγραμμά μας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Ν.Δ. μέσα σε χρόνια δύσκολα, χρόνια πρωτοφανών εισαγόμενων κρίσεων, έχει καταφέρει και έχει πετύχει εκλογικά αποτελέσματα που είχε να τα δει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό οφείλεται και στον αγώνα που δίνουν οι εκπρόσωποι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από όλη την Ελλάδα, οι βουλευτές μας. Προφανώς, τα μέλη της Ν.Δ., οι άνθρωποι που ήταν πάντοτε εκεί. Αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν έρθει νέα στελέχη τα τελευταία χρόνια στο κόμμα και έχουν μεγαλώσει ουσιαστικά τη Ν.Δ.. Αυτό, λοιπόν, είναι το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή είναι η σταθερή του επιδίωξη. Είναι μια από τις βασικές του προτεραιότητες. Να συνεχίσει η Ν.Δ. να απαντά στα αιτήματα της κοινωνίας, να συνεχίζει να κοιτάει μπροστά, να μην γυρίζει πίσω, όπως ακριβώς τα είχε περιγράψει πριν από πολλές δεκαετίες ο ιδρυτής του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ: Καλό μεσημέρι, κ. Εκπρόσωπε. Πριν από δέκα μέρες ο Πρωθυπουργός συνάντησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ελβετία. Θέλω να σας ρωτήσω αν σε εκείνη την συζήτηση, τέθηκε θέμα αποχώρησης του Ελπιδοφόρου από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση, ούτε κάποια τέτοια πληροφόρηση.

Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ: Συγγνώμη, να επιμείνω, επειδή υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα, αν δεν κάνω λάθος του «Εθνικού Κήρυκα» που αναφέρει σχετικές πληροφορίες, έχετε ενημέρωση γενικώς για το τι ειπώθηκε και δεν υπήρχε το θέμα Ελπιδοφόρου σε αυτό ή ευρύτερα δεν υπάρχει εκτενής ενημέρωση;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι ετέθη το συγκεκριμένο θέμα. Δεν επιβεβαιώνω το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Κ. ΠΑΣΙΣΗΣ: Είναι για το ίδιο θέμα. Έχει κάνει μία σχετική δήλωση ο κ. Διαματάρης, ο οποίος είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει το θέμα στον κ. Βαρθολομαίο. Ο κ. Διαματάρης έχει κάνει μία δήλωση – ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού – και έχει πει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει θέμα παραμονής στη θέση του του κ. Ελπιδοφόρου. Ταυτόχρονα, τα σενάρια αυτά ενισχύονται και από  το γεγονός ότι ο κ. Ελπιδοφόρος ήρθε στην Αθήνα, για το συνέδριο των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, και δεν συναντήθηκε με τον κ. Μητσοτάκη. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον κ. Βαρθολομαίο στην Ελβετία.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, να πούμε ότι είναι σταθερή και διαχρονική η σχέση του Πρωθυπουργού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και δεν είναι είδηση η συνάντησή τους. Είναι μία αυτονόητη συνάντηση, όταν βρίσκεται ο χρόνος και δίνεται η δυνατότητα και είναι και σταθερή η επικοινωνία. Άρα, δεν μπορεί να συγκριθεί κάποιο άλλο θέμα με έτερο αντικείμενο για το αν συναντήθηκε ή όχι ο Πρωθυπουργός με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Επαναλαμβάνω αυτό που απάντησα στη συνάδελφό σας ότι δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση, ούτε κάποια τέτοια πληροφόρηση και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Γ. ΣΚΙΤΖΗ: Κύριε Εκπρόσωπε, διαβάζουμε σε ρεπορτάζ συναδέλφων, στο οικονομικό ρεπορτάζ, ότι οι καταναλωτές που είχαν επιλέξει το «πράσινο» τιμολόγιο βρέθηκαν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις ανοίγοντας τους λογαριασμούς τους για τον μήνα Ιούνιο, λόγω των ανατιμήσεων. Ήθελα να σας ρωτήσω αν ισχύει πράγματι κάτι τέτοιο. Κι αν ισχύει, προτίθεται να κάνει κάτι η Κυβέρνηση;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να δούμε λίγο με πραγματικούς αριθμούς τι συμβαίνει το ρεύμα. Στις αρχές του έτους η τιμή κυμαινόταν στα 13,6 λεπτά την κιλοβατώρα, ενώ τον Ιούνιο η τιμή βρίσκεται στα 11,9 λεπτά την κιλοβατώρα, δηλαδή 12,5% κάτω σε σχέση με τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου των «πολύχρωμων» τιμολογίων. Και αν το συγκρίνουμε τον Δεκέμβριο του 2023, η σύγκριση αυτή οδηγεί στο ποσοστό 18% κάτω. Άρα, μέσα σε έξι μήνες εφαρμογής, από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και τον Ιούνιο που έχουμε αυτό τον νέο τρόπο τιμολογίων, τα «πολύχρωμα» τιμολόγια, φαίνεται ότι το μέτρο αυτό έχει πετύχει και έχουμε και τιμές, που, μάλιστα, αν το δει κανείς σωρευτικά, φτάνουν στον βασικό μας πάροχο, τον μεγαλύτερο προμηθευτή, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο, που είναι 11,8 λεπτά την κιλοβατώρα, σε τιμές προ κρίσης.  Σε αυτό, μάλιστα, πρέπει να συνυπολογίσουμε και τη νέα επιδότηση περίπου σε τετρακόσιες χιλιάδες ευάλωτους καταναλωτές που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, που ήταν μια σημαντική κίνηση της Κυβέρνησης, που την είδαμε γιατί ανταποκριθήκαμε σε μία ανάγκη συμπολιτών μας που χρειάζονταν περαιτέρω στήριξη στο ρεύμα γιατί είχαν ακριβώς αυτό τον τρόπο να θερμανθούν. Άρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, έως τώρα – και φαίνεται αυτό θα συνεχιστεί – είμαστε σε επίπεδα προ κρίσης, με κάποιες αυξομειώσεις οι οποίες παρατηρούνται. Γιατί παρατηρούνται; Γιατί αλλάζει η τιμή, της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος. Πράγματι, λοιπόν, ως προς τη χονδρεμπορική τώρα, τον Ιούνιο παρατηρήθηκε μία αύξηση, η οποία οφείλεται σε τρεις λόγους. Πρώτος είναι η πολύ αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, η οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, έχοντας λίγο παραπάνω τιμές χονδρικής τους καλοκαιρινούς μήνες και θα υποχωρήσει, απ’ ότι φαίνεται, το Φθινόπωρο – είναι 45% μεγαλύτερη η ζήτηση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Την αυξημένη τιμή του φυσικού αερίου και στη χώρα μας, αλλά και πανευρωπαϊκά. Και, βέβαια, σε μία λίγο μικρότερη  τον προηγούμενο μήνα, που φαίνεται ότι επανέρχεται στα προηγούμενα επίπεδα, χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο διά ταύτα. Παρατηρούμε τις αλλαγές στην τιμή της χονδρεμπορικής, οι οποίες, όμως, φαίνεται ότι δεν οδηγούν σε τιμές μεγαλύτερες από τον Δεκέμβριο, ίσα-ίσα, όπως σας είπα, μικρότερες. Είναι δεδομένο ότι αν φτάσουμε σε σημεία μεγάλων αυξήσεων στο ρεύμα για τους καταναλωτές  –  που δεν είμαστε εκεί, ούτε φαίνεται ότι θα φτάσουμε – θα επέμβουμε, όπως έχουμε κάνει σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις. Αλλά, επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει ανησυχία στους πολίτες: Στοιχεία πλέον έξι μηνών δείχνουν ότι το μέτρο αυτό έχει πετύχει, έχουμε επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα. Δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και καθημερινά, αλλά και μηνιαία, τις τιμές.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα αξιοποιήσω την απάντηση που είπατε για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τιμολόγια, ότι «θα επέμβουμε». Αυτό είναι μια προοπτική ότι θα επανέλθει η επιδότηση των τιμολογίων τους επόμενους μήνες; Γιατί τον Ιούλιο το τιμολόγιο για το πράσινο θα είναι στα 0,20 λεπτά, από 0,1118, όπως είπατε, που είναι η ΔΕΗ η χαμηλότερη και οι υπόλοιποι είναι πολύ ψηλά. Εμένα με ενδιαφέρει αν θα υπάρξει επιδότηση τους επόμενους μήνες, αν υπάρχει σκέψη.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Απομονώσατε το 1/20 της απάντησής μου. Ξεκίνησα συγκρίνοντας τη μέση λιανική τιμή της κιλοβατώρας από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούνιο και από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Και σας είπα ότι είναι 12,5% κάτω Ιανουάριος-Ιούνιος και 18% κάτω Δεκέμβριος-Ιούνιος. Άρα, φαίνεται ότι το μέτρο αυτό έχει πετύχει. Προσέθεσα, ότι είναι προφανές ότι άμα χρειαστεί κάποια στήριξη, εμείς δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια και το έχουμε αποδείξει αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις των προηγούμενων μηνών, δίνοντας περίπου 14 δισ. για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο ρεύμα. Αλλά, τονίζω ότι δεν φαίνεται ότι θα φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο. Τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι θα φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο. Θα παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα τιμών στο χονδρικό ρεύμα, στη χονδρική τιμή του ρεύματος, η οποία θα κρατήσει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και φαίνεται ότι θα επιστρέψει στις προ Καλοκαιριού τιμές το Φθινόπωρο. Αλλά, το ξαναλέω δεν πρόκειται να μείνουμε με «σταυρωμένα χέρια», αλλά δεν φαίνεται ότι θα φτάσουμε σ’ αυτό το επίπεδο. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη γι’ αυτή τη συζήτηση.

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, σήμερα, στο Εφετείο Τιράνων, αναμένεται η έκδοση της απόφασης για τον Φρέντι Μπελέρη. Αν αυτός ο άνθρωπος παραμείνει στη φυλακή μέχρι τον Οκτώβριο, θα κάνει κάποια ενέργεια η Ελληνική Κυβέρνηση; Επειδή είναι ευρωβουλευτής σας, ρωτώ. Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς περιμένουμε να δούμε την έκβαση του β’ βαθμού. Με την ευκαιρία που μου δίνετε, επαναλαμβάνω τη σταθερή θέση της Κυβέρνησης και νομίζω του συνόλου των Ελλήνων πολιτών – της συντριπτικής πλειοψηφίας- ότι στο πρόσωπο του Φρέντι Μπελέρη συγκεντρώνονται όλα τα αιτήματα των ανθρώπων όλων, που θέλουν να έχουν σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και σε μια δίκαιη δίκη. Είναι ο νόμιμα εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας, που δεν ορκίστηκε παρά την ετυμηγορία των δημοτών, που τον εξέλεξαν. Είναι, πλέον, ένας εκ των εκπροσώπων των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Περιμένουμε την απόφαση. Θα την σχολιάσουμε προφανώς στη συνέχεια για ευνόητους λόγους. Είναι αυτονόητο ότι ο Φρέντι Μπελέρης πρέπει να ορκιστεί ευρωβουλευτής και στη συνέχεια, βέβαια, να ασκήσει τα καθήκοντά του, όπως επέλεξαν οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους.

Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε και πάλι να ρωτήσω, επιβεβαιώνετε ή διαψεύδετε το σημερινό δημοσίευμα; Μπορεί ο κ. Μπελέρης να ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα – το δημοσίευμα της ΕΣΤΙΑΣ – ή όχι;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την επικεφαλής της ευρω-ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ και ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μου δίνεται η δυνατότητα να πω ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετη η πραγματικότητα, σχετικά με τη μη συμμετοχή του Φρέντι Μπελέρη στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη αντιπροέδρων του ΕΛΚ. Δεν ισχύουν αυτά τα οποία παρουσιάζονται σε μια μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα. Η αδυναμία παρουσίας του Φρέντι Μπελέρη στο γκρουπ, αλλά και της συμμετοχής του στις αρχαιρεσίες, που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά το πρωί της 19 Ιουνίου 2024, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη κατάσταση περιορισμού που βιώνει ο ευρωβουλευτής, πλέον, κ. Μπελέρης στις φυλακές της Αλβανίας, όπου δεν του επετράπη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, σε κάποιο e-mail. Για του λόγου το αληθές, στην έναρξη της ψηφοφορίας – όπως μας ενημερώνουν – για την ανάδειξη των αντιπροέδρων του ΕΛΚ, η κυρία Βόζεμπεργκ προέβη, ως επικεφαλής της ευρω-ομάδας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προφορική δήλωση, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά του γκρουπ, ενώπιον όλων των παρόντων μελών, στην οποία υπογράμμισε – όπως μας λέει – την αντικειμενική αδυναμία του Φρέντι Μπελέρη να συμμετέχει στις εσωκομματικές εκλογές, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους και τον παράνομο χαρακτήρα της κράτησής του. Όχι μόνο, λοιπόν, δεν υπήρξε απαγόρευση συμμετοχής από το ΕΛΚ, στον Φρέντι Μπελέρη, αντιθέτως τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις για να δικαιολογηθεί η απουσία του στην ολομέλεια του γκρουπ. Το πολιτικό γραφείο, μάλιστα, όπως μας ενημερώνει η κυρία Βόζεμπεργκ, του Φρέντι Μπελέρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στελεχώνεται κανονικά και η συμμετοχή του στο ΕΛΚ ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαμφησβήτητη.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε Εκπρόσωπε, το δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν, εδώ και δεκατρία χρόνια, δύο πρώην εργαζόμενοι της εφημερίδας «Κήρυκας Χανίων», συμφερόντων και του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι μάταια περιμένουν να λάβουν τα χρήματα που τους έχει επιδικάσει ως δεδουλευμένα η ελληνική Δικαιοσύνη. Η συνολική αποζημίωση ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και για τους δύο και δεν έχουν πάρει, τόσα χρόνια, ούτε ένα ευρώ. Πώς κρίνετε το συγκεκριμένο ζήτημα και αν ο Πρωθυπουργός είναι του δόγματος «Δεν πληρώνω»;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αν κάτσει κανείς και ψάξει τη διαχρονική εξέλιξη της μετοχικής σύνθεσης και των μεγάλων ή μικρών μετόχων του «Κήρυκα», θα καταλάβει ότι το δημοσίευμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως μικρομέτοχος έχει αποχωρήσει, πάνω από δεκαπέντε χρόνια, από τον «Κήρυκα». Άρα, πώς μπορεί να είναι υπόλογος για μια υπόθεση που αφορά μια επιχείρηση, εν προκειμένω μία εφημερίδα, την οποία όχι ως μεγαλομέτοχος, ως μικρομέτοχος έχει αποχωρήσει τόσα πολλά χρόνια; Πώς μπορεί, δηλαδή, να ευθύνεται ένας πολίτης, ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός για χρέη ―εγώ δεν έχω λόγο ν’ αμφισβητήσω το έτερο σκέλος του δημοσιεύματος, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι λογιστής της επιχείρησης, ούτε είμαι ελεγκτής, για να μπορώ να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω το έτερο σκέλος του δημοσιεύματος― αλλά η σύνδεση της συγκεκριμένης υπόθεσης που αφορά τα πρόσωπα τα οποία αναφέρεστε, που, αν οι άνθρωποι έχουν κάποια επιδίωξη, είναι δεδομένο ότι μπορούν να τη διεκδικήσουν και αν και δίκιο, μακάρι να δικαιωθούν, δεν το γνωρίζω. Αλλά, πώς μπορεί να γίνεται η σύνδεση με τον Πρωθυπουργό; Μόνο και μόνο για τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων. Νομίζω ότι δεν οδηγεί κάπου όλο αυτό, είναι δεδομένα αυτά τα οποία σας αναφέρω, αποδεικνύονται από όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν και νομίζω ότι δεν είναι καλό, ειδικά με αόριστες συνδέσεις, οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολιτικές εντυπώσεις σ’ ένα θέμα που δεν έχει καμία βάση και ειδικά δεν υπάρχει και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Απλά, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, επειδή το είπατε: Αναφέρεται ότι το 2017 ο σημερινός Πρωθυπουργός κατείχε το 60% των μετοχών της εταιρείας, ενώ με βάση το τελευταίο «Πόθεν Έσχες» κατέχει μετοχές της συνολικής αξίας 384.000 ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει μετονομαστεί.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι έχει αποχωρήσει, ήταν μικρομέτοχος, δεν ήταν ποτέ κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου και έχει αποχωρήσει πλήρως από την εταιρεία, άρα, δεν μπορεί να έχει και κάποια ευθύνη για τη συγκεκριμένη αστική διαφορά.

Σ. ΡΙΣΤΟΦΣΚΑ: Κύριε Εκπρόσωπε, θα σας πάω στη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, που πλέον ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση, θα στείλει συγχαρητήρια ο Πρωθυπουργός στον νέο ομόλογό του; Κι ένα δεύτερο ερώτημα: Ξέρω ότι έχουμε δύο εβδομάδες, μέχρι τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι προγραμματισμένη κάποια συνάντηση τετ α τετ των δύο Πρωθυπουργών, θα είναι μια συνάντηση γνωριμίας ή εάν, τέλος πάντων, επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση να γίνει μια τέτοια συνάντηση;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπε στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. «Η συμπεριφορά των Σκοπίων από τις εκλογές και μετά, είναι παραβατική συμπεριφορά. Αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο, δεν υπάρχει σεβασμός στην υποχρέωση για την erga omnes ονομασία του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας, όπως προέκυψε μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, μην επαναλάβω τη στάση που είχε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, αλλά όσα είχε πει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το τι θα συμβεί, εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί να είναι επιλεκτική η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό από την ελληνική πλευρά. Εμείς ζητάμε δυνατά και καθαρά, χωρίς αστερίσκους, σεβασμό των συμφωνηθέντων και αυτή είναι μία θέση μας, η οποία είναι θέση από την οποία δεν πρόκειται να κάνουμε την οποιαδήποτε υποχώρηση. Από κει και πέρα, για επιμέρους συναντήσεις, εφόσον συμφωνηθούν, θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και είναι δεδομένο ότι συνολικά, χωρίς να έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση, η χώρα μας ως ένα κράτος το οποίο θέλει, επιδιώκει, την καλή γειτονία, επιδιώκει τις καλές σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη και πολύ περισσότερο με τους γείτονές μας, τηρεί όλα τα πρωτόκολλα σε κάθε διαδικασία, είτε είναι εκλογική, είτε είναι ορκωμοσίας της κυβέρνησης. Αλλά, το επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν και κάποιες όψιμες, λανθασμένες ερμηνείες του τι εστί erga omnes, είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει πολλές ερμηνείες, έχει μία ερμηνεία, κατά το Διεθνές Δίκαιο και αυτή τη στιγμή, με μια σειρά από αντίθετες στο Διεθνές Δίκαιο διατυπώσεις, φαίνεται ότι η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, δεν το σέβεται. Αναμένουμε να δούμε, αν θα συμμορφωθεί.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Την περασμένη Τρίτη, 18 Ιουνίου, το Banking News είχε ένα δημοσίευμα, το οποίο δεν διαψεύστηκε, ότι ο Υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης διορίζει την ιδιαιτέρα γραμματέα του, κυρία Κουσουλέγκα, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών. Το ερώτημα είναι, αυτό είναι νόμιμο και ηθικό, το κάνουν και άλλοι Υπουργοί και αν έχουμε κάποια στοιχεία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, μετά τις καταγγελίες του κ. Κασσελάκη για «μαύρα» χρήματα που βρήκε στο ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, αν πρέπει να κινητοποιηθεί και το πολιτικό σύστημα, ο Πρόεδρος της Βουλής, η Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή θα περιμένετε όλοι μαζί κάποια παρέμβαση της Δικαιοσύνης;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, δεν είμαι Εκπρόσωπος ούτε των Ανεξάρτητων Αρχών, ούτε της Δικαιοσύνης. Κάθε επιμέρους θεσμός αυτού του κράτους λειτουργεί όπως ορίζει ο νόμος. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν όργανα. Όταν διατυπώνεται κάτι που αξιολογεί το κάθε επιμέρους όργανο του κράτους, είτε η Δικαιοσύνη, είτε οι ανεξάρτητες Αρχές ότι πρέπει να επέμβει, το κάνει. Δεν μπορώ εγώ να προαναγγείλω μια επέμβαση, ούτε γνωρίζω κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω πολιτικά, γιατί σε αυτό το επίπεδο μπορώ να σχολιάσω, ότι καλό είναι αυτά, εφόσον θεωρεί ο κ. Κασσελάκης ή όποιος τα αναφέρει ότι έχουν μια βάση, θα τα αναφέρει εκεί που πρέπει, στις αρμόδιες Αρχές. Αλλιώς, είναι κατηγορίες που πολύ δύσκολα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αντιπαράθεσης και συζήτησης. Και δεν έχω καμία ανάγκη, αυτή τη στιγμή, να υπερασπιστώ ούτε κάποιον Πρόεδρο, ούτε κάποιον νυν, ούτε κάποιον επόμενο αρχηγό κάποιου άλλου κόμματος. Αλλά, επειδή μου τίθεται αυτή η ερώτηση, αυτά είναι καλό να λέγονται εκεί που έχει νόημα να λέγονται και εκεί μπορούν να αξιολογηθούν και να ερευνηθούν.

Όσον αφορά το σκέλος που με ρωτήσατε για την διευθύντρια του Υπουργού Οικονομικών, δεν έχω καμία ενημέρωση. Δεν γνωρίζω το θέμα. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα απευθυνθώ και θα απαντήσω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εξ όσων γνωρίζω δεν απαγορεύεται. Δεν είναι κάτι παράνομο. Και είναι πολύ ευρύ αυτό το οποίο με ρωτάτε, γιατί υπάρχουν εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη διοικητικών Συμβουλίων και ούτε είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα, από όσο γνωρίζω, και νομίζω το γνωρίζω σωστά, ενός συνεργάτη, ενός Υπουργού, με το να είναι μέλος ενός διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση που μου λέτε, δεν έχω λεπτομέρειες. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, οπότε θα μου επιτρέψετε να ενημερωθώ και να επανέλθω.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Ο κ. Αποστολάκης, πάντως, από το ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγο, μιλώντας στο ραδιόφωνο «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», είπε το εξής: «Ξέρετε κανένα κόμμα που να μην έχει μαύρα; Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα έχουν μαύρα, όλα τα κόμματα ενισχύονται, όλα τα κόμματα δέχονται χρήματα από υποστηρικτές. Δεν ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία, αλλά ότι διακινούνται χρήματα μαύρα στα κόμματα, είναι γεγονός». Πώς το σχολιάζετε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Με τον τρόπο που σχολίασα και τις προηγούμενες ερωτήσεις. Σοβαρές καταγγελίες, όταν έχουν βάση, γίνονται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Μην το πούμε πάρα πολλές φορές. Και επειδή νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες και όπως βλέπετε και στις αρχικές μου εισηγήσεις και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, προσπαθώ να απαντήσω με τεκμηρίωση, με επιχειρήματα, με δεδομένα, με στοιχεία απολογισμού, θα μου επιτρέψετε να σταθώ περισσότερο σε αυτά τα θέματα. Αυτές οι καταγγελίες που από πριν καμία δεν υποτιμούμε, είναι δουλειά άλλων εξουσιών και όχι της Εκτελεστικής Εξουσίας, εν προκειμένω δηλαδή, της Κυβέρνησης. Νομίζω ότι ήμουν σαφής και στις προηγούμενες ερωτήσεις. Καλό είναι, εφόσον υπάρχει κάτι, να διατυπωθεί εκεί που προβλέπει ο νόμος, που ορίζει ο νόμος και να ακολουθηθούν οι υπόλοιπες διαδικασίες.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες για αιφνιδιαστικό έλεγχο του Αρείου Πάγου στην Ε.Υ.Π.. Έχει περάσει ένας χρόνος από τη λίστα Μενουδάκου, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με το Predator και δύο χρόνια από την αποκάλυψη του σκανδάλου. Για ποιο λόγο βλέπουμε εκτός έρευνας στην ΑΔΑΕ και γιατί ο Άρειος Πάγος δεν αποτάθηκε στους παρόχους του.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Νομίζω ότι ο Άρειος Πάγος και συνολικά η Δικαιοσύνη ξέρει καλύτερα. Είναι μια ανοιχτή υπό διερεύνηση υπόθεση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιον σχολιασμό, ούτε να υποδείξουμε στον Άρειο Πάγο ή σε κάποιο δικαστήριο ή σε κάποιο ανακριτικό όργανο το πώς θα κάνει τη δουλειά του. Περιμένουμε να προχωρήσει η έρευνα, να εξελιχθεί η έρευνα. Νομίζω ότι το έχουμε δείξει σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, στο σύνολο των περιπτώσεων που με ρωτάτε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και αλίμονο αν μπορούσαμε, κάποιο σχόλιο σε μια υπό διερεύνηση υπόθεση. Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και εδώ είμαστε, όταν έρθει εκείνη η ώρα, να σχολιάσουμε ό,τι μπορούμε να σχολιάσουμε.

Γ. ΣΚΙΤΖΗ: Πάντως, ο κ. Κασσελάκης χθες, στη μακροσκελή αυτή ανάρτηση που έκανε, εκτός από τα «μαύρα» ταμεία, αναφέρθηκε και σε κάτι άλλο. Είπε ότι οι συνεργασίες δεν επιβάλλονται επειδή ξαφνικά το σύστημα βλέπει τον Μητσοτάκη να αποσταθεροποιείται και ψάχνει την επόμενη ρεζέρβα του. Και δεδομένου ότι πράγματι οι ζυμώσεις είναι έντονες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς το σχολιάζετε αυτό;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Προφανώς, ο κ. Κασσελάκης ζει σε μια άλλη χώρα. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια άλλη χώρα, είναι στις Η.Π.Α.., εν πάση περιπτώσει, εννοώ και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Γιατί, παρά τα πολλά προβλήματα που έχει ακόμα η Ελλάδα, δεν είναι όλα παράδεισος, δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα των πολιτών και δεν περιμέναμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για να το συνειδητοποιήσουμε. Έχουμε μια σταθερή Κυβέρνηση, κατόπιν ετυμηγορίας των πολιτών, με 158 βουλευτές, που υλοποιεί ένα πρόγραμμα τετραετίας, δυνάμει του οποίου εξελέγη. Άρα, την αποσταθεροποίηση δεν ξέρω πού τη βλέπει ο κ. Κασσελάκης, μάλλον στο μυαλό του είναι ή προκύπτει από εσωτερικές συζητήσεις εκείνου με τους συνεργάτες του. Λίγο μας απασχολούν όλα αυτά. Και μας απασχολούν λίγο και από τη θεσμική σκοπιά. Δεν είναι δική μας δουλειά να γίνουμε ερμηνευτές των θεωρητικών ή των πρακτικών της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, δεν είναι δική μας δουλειά αυτή. Είναι ένας άλλος πολιτικός χώρος, τον σεβόμαστε, όπως και όλους τους χώρους των πολιτικών μας αντιπάλων. Τα μέλη του κάθε κόμματος επιλέγουν το πώς και με ποιους θα πορευτούν τα κόμματά τους, οι σχηματισμοί τους. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από σαφές πως η δική μας δουλειά είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να διορθώσουμε λάθη, αδικίες, να τρέξουμε πιο γρήγορα. Γι΄ αυτό θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια και στο τέλος θα κριθούμε από τους πολίτες.

Κ. ΠΑΣΙΣΗΣ: Έχει λάβει το Μαξίμου πρόσκληση για να παραστεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου και θα μιλήσουν οι κύριοι Σαμαράς και Καραμανλής;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όπως αντιλαμβάνεστε, το Μαξίμου είναι μια ευρύτερη έννοια. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αν έχει λάβει κάθε ευρισκόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου πρόσκληση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μπορώ να γνωρίζω ότι εγώ προσωπικά έχω λάβει πρόσκληση και θα παραβρεθώ. Είναι μια ατομική απάντηση του καθενός αν έχει λάβει πρόσκληση και αν θα παραβρεθεί.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ο Πρωθυπουργός;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα επανέλθω. Φαντάζομαι ότι έχει προσκληθεί, αλλά θα επανέλθω να το τσεκάρω, μην λέω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Να πάω σε μια άλλη ερώτηση, συμπληρωματική. Ακούσαμε τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας την προηγούμενη εβδομάδα να μιλά για εμπρηστές, έχετε κάποια νέα από αυτή την έρευνα; Πως αξιολογείτε μέχρι τώρα την αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας; Στα όσα συμβαίνουν στη χώρα με τις φωτιές;

 Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έως τώρα φαίνεται ότι προκύπτουν κάποια συμπεράσματα, πρέπει να τα λέμε με μεγάλη αυτοσυγκράτηση, γιατί είμαστε στη μέση, στην καρδιά μιας ακόμα δύσκολης αντιπυρικής περιόδου. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτό που λέμε, υπάρχει κράτος, που με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, με τις πολλές ανάγκες που έχει, και συνεχώς προσπαθεί να εξελίσσεται ανταποκρίνεται στις πάρα πολλές κλήσεις  για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, σας παραθέτω σχεδόν σε κάθε ενημέρωση πολιτικών συντακτών μετά από ενημέρωση που έχω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναλυτικά στοιχεία. Είναι εντυπωσιακά μεγάλος ο αριθμός των πυρκαγιών που καλούνται να επέμβουν οι γυναίκες και οι άνδρες του πυροσβεστικού Σώματος, οι εθελοντές, οι δασοπυροσβέστες. Νομίζω επειδή μιλάμε για το κράτος, αξίζει να σταθούμε στους ανθρώπους, να τονίσουμε τον ρόλο τους. Η περίπτωση της φωτιάς το Σάββατο το βράδυ, που δεν υπήρχε δυνατότητα εκείνη την στιγμή να επέμβουν εναέρια μέσα, δείχνει έναν υπερβάλλοντα ζήλο και μια πρωτοφανή αποτελεσματικότητα και έναν αξιοσημείωτο επαγγελματισμό. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι εποχές είναι ακόμα πιο επικίνδυνες, αυτό που λέμε κλιματική κρίση και μπορεί να την αναλύουμε θεωρητικά, το βιώνουμε στην πράξη. Και το τρίτο με αφορμή την ερώτηση σας είναι ότι το πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και σε επίπεδο εμπρησμών, το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Και η περίπτωση της Ύδρας, που η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει ευθύνες και θα τις προσωποποιήσει και θα προχωρήσει την έρευνα της και θα βγάλει τις αποφάσεις της, βλέπουμε ότι εφαρμόζεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο.  Και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε συλλήψεις για φερόμενη τέλεση εμπρησμού εξ αμελείας με ένα πολύ πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, επίσης βλέπουμε να εφαρμόζεται. Υπάρχουν λοιπόν συλλήψεις σε πολλές περιπτώσεις και το περσινό καλοκαίρι είχαμε και οι δικογραφίες προχώρησαν και το φετινό καλοκαίρι. Αναλόγως με την περίπτωση το αξιολογεί η δικαιοσύνη. Ο υπουργός ο κ. Κικίλιας – δεν ξέρω σε ποια από όλες αναφέρεστε – όταν έχει η Πυροσβεστική ενδείξεις εμπρησμού, αυτό το αναφέρει στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες αρχές και από εκεί και πέρα προχωράνε τις έρευνες και όταν υπάρχει προσωποποίηση, ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη η δικαιοσύνη προχωρά τα περαιτέρω.

 Σ. ΡΙΣΤΟΒΣΚΑ: Επί αυτού κ. Εκπρόσωπε, θα έρθουν φέτος πυροσβέστες από ευρωπαϊκές χώρες όπως έχει γίνει πέρσι και πρόπερσι;

 Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχουν ήδη γίνει όλες οι διαδικασίες και με άλλες χώρες. Πέρυσι  είχαμε και πολύ μεγάλη βοήθεια και από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό συμβαίνει περισσότερο στις ημέρες – ελπίζω να μην χρειαστεί – αλλά φαίνεται ότι το καλοκαίρι αυτό όπως και το προηγούμενο, απαιτεί και ήδη υπάρχει αυξημένη εγρήγορση – όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη, υπάρχει συνδρομή, αντιστοίχως και εμείς, όπως συνέβη τις  προηγούμενες εβδομάδες στην Κύπρο προβαίνουμε σε συνδρομή σε άλλα κράτη.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στην Ύδρα, διαβάζουμε στον Τύπο, πως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ολιγάρχες από το Καζακστάν μάλιστα, όπως αναφέρεται σε αρκετά δημοσιεύματα, έφυγαν, δεν κρατήθηκαν από τις αρχές και βλέπουμε να κρατούνται άλλοι άνθρωποι που είχαν να κάνουν με το πλήρωμα. Έχετε κάποια ενημέρωση; Έχουν φύγει οι ύποπτοι από τη χώρα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:: Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για την υπόθεση. Γνωρίζω ότι κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Προχωράει μια έρευνα, εξετάζονται ύποπτοι και μάρτυρες με βάσει τα στοιχεία που υπάρχουν και από εκεί και πέρα όταν υπάρχει κάτι θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

 Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, πριν ανακοινωθεί η φορολόγηση στα διυλιστήρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λέει ότι υπήρχε κάποια επικοινωνία από το Κράτος με τους διευθύνοντες Συμβούλους των διυλιστηρίων για να τους ενημερώσετε. Υπάρχει στην ατζέντα της κυβέρνησης άλλη προοπτική, έχετε τα τηλέφωνα άλλων στελεχών που να περιμένουν μια τέτοια ειδοποίηση μέσα στο καλοκαίρι, άλλοι κλάδοι στελεχών;

 Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, ούτε μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο,  αν υπάρξει κάτι θα το μάθετε πρώτοι.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr