Τρέχων Άρθρο
Έγκριση του υπ’ αρ. 24/9.9.2016 Πρακτικού της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition) περί ανακηρύξεως των οριστικών υπερθεματιστών για τις τέσσερις (4) δημοπρατηθείσες άδειες

Έγκριση του υπ’ αρ. 24/9.9.2016 Πρακτικού της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition) περί ανακηρύξεως των οριστικών υπερθεματιστών για τις τέσσερις (4) δημοπρατηθείσες άδειες

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr