Τρέχων Άρθρο
Διορθώσεις στην υπ’ αριθμ. 15923/14-8-2017 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.

Διορθώσεις στην υπ’ αριθμ. 15923/14-8-2017 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr