Τρέχων Άρθρο
«Πρόγραμμα Ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών – ΚΥΑ Ε/234/08-02-2024 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 938)»

«Πρόγραμμα Ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών – ΚΥΑ Ε/234/08-02-2024 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 938)»

Δημοσίευση της  υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Ε/234/08-02-2024 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 938), με θέμα «Πρόγραμμα Ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών».

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. (epopteia@media.gov.gr) από την 19 Φεβρουαρίου 2024 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2024 και αφορούν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως Πράκτορες, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ Ε/234/08-02-2024 και πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της ως άνω ΚΥΑ.

 Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr