Τρέχων Άρθρο
Δημοσίευση της υπ’ αρ. ΚΥΑ Ε/1214/22-12-2023 του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 7389)

Δημοσίευση της υπ’ αρ. ΚΥΑ Ε/1214/22-12-2023 του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 7389)

Δημοσίευση της  υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Ε/1214/22-12-2023 του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 7389), δυνάμει της οποίας τροποποιείται η ΚΥΑ Ε/118/24-02-2023Oι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Μ.Ε.Τ. από τις 22 Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Ιανουαρίου 2024. Ομοίως, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Τ. έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Υπομητρώο από τις 22 Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Ιανουαρίου 2024.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr