Τρέχων Άρθρο
Διεθνής Διάσκεψη της UNESCO «ΜΜΕ & Διάκριση των Φύλων»

Διεθνής Διάσκεψη της UNESCO «ΜΜΕ & Διάκριση των Φύλων»

7-8 Δεκεμβρίου 2015, Γενεύη

Στο πλαίσιο Δράσης της UNESCO και της Παγκόσμιας Συμμαχίας για το Φύλο και τα Μέσα (GAMAG-Global Alliance on Media and Gender) πραγματοποιείται Διεθνής Διάσκεψη με θέμα «ΜΜΕ & Διάκριση των Φύλων», στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια χώρα μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η Διάσκεψη θα λάβει χώρα στις 7-8 Δεκεμβρίου στο Palais de Nations της Γενεύης σε συνδιοργάνωση με το Λίβανο.

Στην εν λόγω Διάσκεψη θα συζητηθούν θέματα που άπτονται της προώθησης της ισότητας των φύλων στα Media μέσα από το σχεδιασμό ενός πλαισίου διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη (International Development Cooperation Framework), το οποίο υποστηρίζει σχετικές δράσεις σε περιφερειακό, τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στη συγκεκριμένη θεματική εμπίπτουν οι πολιτικές ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των φύλων στα Μέσα με έμφαση στο διαδικτυακό περιβάλλον, η επιμόρφωση των χρηστών αναφορικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Μέσων και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας ή διάκρισης βάσει του φύλου όπως και η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στους οργανισμούς ΜΜΕ, αλλά και η αρτιότερη εκπροσώπηση ή αναπαράστασή τους στα Μέσα.

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Ελευθέριος Κρέτσος θα προεδρεύσει και θα παρέμβει σε θεματικές ενότητες της Διάσκεψης μαζί με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Θα συμμετάσχει επίσης η πρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας) κ. Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου μαζί με στελέχη του φορέα.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr