Διευκρινίσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό αριθμ. 11853/20-06-2017