Τρέχων Άρθρο
Διευκρινίσεις όσον αφορά τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια 455 νέων φωτιστικών σωμάτων led στους εσωτερικούς χώρους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τις εργασίες αποξήλωσης των παλαιών και τοποθέτησης των νέων φωτιστικών

Διευκρινίσεις όσον αφορά τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια 455 νέων φωτιστικών σωμάτων led στους εσωτερικούς χώρους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τις εργασίες αποξήλωσης των παλαιών και τοποθέτησης των νέων φωτιστικών

Διευκρινίσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων (ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ):

Η ισχύς των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να είναι όπως αναγράφεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, δηλαδή ενσωματωμένη τεχνολογία LED ≥ 15 Watt.

Σχετικά με το σημείο 5, είναι αποδεκτός διαχύτης από γαλακτώδες πολυκαρβονικό άθραυστο υλικό (αναλλοίωτο στην υπεριώδη ακτινοβολία).

Το φωτιστικό σώμα είναι χωνευτό στην οροφή. Η οροφή είναι από ορυκτή ίνα. Υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος οπής από 18 εκ σε 20 εκ.

Εφόσον το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ 61000-3-2 είναι νεώτερο, θα προτιμηθεί αυτό. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ 2493 δεν υπάρχει.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr