Τρέχων Άρθρο
Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» κατά της με Α.Π. 228/29-8-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» κατά της με Α.Π. 228/29-8-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr