Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας περί μη αποδοχής της αίτησης της εταιρείας CITYNEWS AE