Τρέχων Άρθρο
Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 2023

 Συνεδρίασε σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2023, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί):

  1. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θεοχάρης Θεοχάρης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στη φοροδιαφυγή, το καθεστώς της βραχυχρόνιας μίσθωσης και τον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται μέτρα για τη φορολογική μεταχείριση εσόδων, δαπανών και ΦΠΑ και την υποχρεωτική διαβίβασή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διευρύνεται το ελεγκτικό πεδίο της ΑΑΔΕ (έμμεσες τεχνικές, καταγραφή επιτόπιων ελέγχων, επέκταση της υποχρεωτικότητας στη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής) και εκσυγχρονίζονται ο ορισμός και το πλαίσιο ρυθμίσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επιπρόσθετα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες προωθείται η αναμόρφωση του καθεστώτος με σκοπό τη δίκαιη φορολόγηση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Παράλληλα όμως, δίνουμε ένα επιπρόσθετο κίνητρο για τη φορολογική τους συνέπεια, καθώς όσοι εμφανίζουν κέρδη πάνω από το κατώτατο τεκμαρτό όριο θα απαλλάσσονται, από το 2024, αυτομάτως από το 50% του τέλους επιτηδεύματος. Ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%. Τέλος, επιλύονται ζητήματα φορολογικού περιεχομένου που άπτονται της εξυπηρέτησης των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης.

  1. Ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το Ελληνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της άνοιας και της νόσου Alzheimer

Με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση αναδιαρθρώνεται ριζικά το σύστημα οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, με το Νομοσχέδιο συνιστάται Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.) που διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, τα οποία λειτουργούν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και διοικούνται από τον αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και καθορίζονται οι εντασσόμενοι, συνεργαζόμενοι και εποπτευόμενοι φορείς του Δικτύου. Παράλληλα, προβλέπεται η διασύνδεση των άνω φορέων μεταξύ τους και με τους λοιπούς φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων» (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), στον οποίο εντάσσονται και με τον οποίο διαλειτουργούν όλοι οι εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς θεραπείας και δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Επιδημιολογικής Καταγραφής και Θεραπευτικής Διαχείρισης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Επιπλέον, με το Νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της άνοιας και της νόσου Alzheimer ιδρύεται στο Υπουργείο Υγείας το Εθνικό Συμβούλιο για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer με συμμετοχή εκπροσώπων από τα Υπουργεία Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με κύριο σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer. Παράλληλα, με το νομοσχέδιο εισάγονται σημαντικές καινοτομίες με κύριο σκοπό τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων με άνοια και των ατύπων φροντιστών τους. Ο σκοπός αυτός εξειδικεύεται α) με την περιγραφή του περιεχομένου των δικαιωμάτων και την οριοθέτησή τους, β) με την αναγνώριση του ρόλου των ατύπων φροντιστών και γ) με την εισαγωγή του θεσμού του «πληρεξουσίου περίθαλψης και φροντίδας» και των «προγενέστερων οδηγιών περίθαλψης και φροντίδας».

 

  1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη σύσταση και οργάνωση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και για τις παρεμβάσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Βασικός στόχος του Νομοσχεδίου για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είναι η αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις ψηφιακές υπηρεσίες και η ανάπτυξη του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας», με στόχο την οργάνωση, την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η Αρχή θα αποτελεί την ενιαία και λειτουργική δομή που θα αναλάβει τον συντονισμό για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο των εθνικών αναγκών και των ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας.

Το Νομοσχέδιο «Απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, άμεση διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αλλαγές στο σύστημα κτηματογράφησης για την ελάφρυνση των Δικαστηρίων και άλλες διατάξεις» στοχεύει στην άμεση διεκπεραίωση των εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Με το Νομοσχέδιο αίρεται η ανασφάλεια δικαίου που προκαλείται από τις καθυστερήσεις στην καταχώριση πράξεων, απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση ακινήτων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την επιβάρυνση των συναλλασσόμενων, και προωθούνται αλλαγές στο σύστημα κτηματογράφησης, με σκοπό την επιτάχυνση και την ελάφρυνση των Δικαστηρίων σε υποθέσεις κτηματολογικών διαφορών.

 

  1. Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ζωή Μακρή παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις οργανωσιακές αλλαγές στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης – Νέο πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών και τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται και επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλύονται χρόνιες δυσλειτουργίες του Οργανισμού και ενισχύεται η εξωστρέφεια της Ακαδημίας Αθηνών. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης και υποστήριξης της περιοχής της Θράκης, με το νομοσχέδιο ενδυναμώνεται και ενισχύεται το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με την ίδρυση δύο νέων Τμημάτων στο ΔΠΘ και την ενσωμάτωση σε αυτό έξι υφιστάμενων Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Έτσι, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθίσταται το τρίτο σε μέγεθος πανεπιστήμιο της χώρας μας.

Με το Νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση: α) ενισχύεται η συνάρθρωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ), β) δημιουργείται μία σύγχρονη ταυτότητα των ΙΕΚ, γ) διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και προάγεται η αποτελεσματική συνεργασία των Εργαστηριακών Κέντρων με τις εκπαιδευτικές δομές που εξυπηρετούν, δ) επεκτείνονται οι καινοτομίες των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας, ε) σχεδιάζονται περιφερειακές δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αρχές των «ζωντανών εργαστηρίων», στ) ενδυναμώνονται τα περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας, ζ) ενισχύεται η επέκταση του θεσμού των ΙΕΚ ειδικής αγωγής για τους αποφοίτους των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων & Λυκείων, των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων και η) ιδρύονται Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ) ειδικής αγωγής για τους αποφοίτους των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης.

  1. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειος Κικίλιας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αναδιάρθρωση των δομών του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και τον μηχανισμό εναέριας έρευνας, διάσωσης και αεροδιακομιδών.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναδιαρθρώνονται οι δομές της Πολιτικής Προστασίας και ενισχύονται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο στάδιο της πρόληψης του κινδύνου και στο στάδιο της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης.  Ειδικότερα, στις δράσεις του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων καθιερώνεται η δυνατότητα λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας των πολιτών (προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας, μερική αναστολή της υποχρέωσης προς εργασία, πρόβλεψη τηλεργασίας, η προληπτική αναστολή υπαίθριων εκδηλώσεων, συναυλιών κ.λ.π.) Τα μέτρα αυτά θα κοινοποιούνται μέσω του 112 και θα είναι αμέσου εφαρμογής. Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση επιτροπής εκτίμησης κινδύνου από την εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων πολιτικής προστασίας για τη διαρκή παρακολούθηση όλων των επικίνδυνων φυσικών φαινομένων και τη διατύπωση γνώμης ως προς την ενδεδειγμένη Διαβάθμιση Κατάστασης ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας της περιουσίας, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών. Επιπλέον, επικαιροποιείται η σύνθεση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας κάθε βαθμίδας, καθιερώνονται ειδικοί κανόνες στελέχωσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων και προβλέπεται η δυνατότητα επίταξης και λήψης έκτακτων πρόσθετων μέτρων κατά το στάδιο της ειδικής πολιτικής κινητοποίησης.

Με την προσθήκη στον Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης και των Αεροδιακομιδών ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, με την παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών διάσωσης. Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις ενισχύεται ο Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης του ν. 4989/2022 με την προσθήκη επιπλέον και των αεροδιακομιδών. Οι αεροδιακομιδές θα πραγματοποιούνται με εναέρια μέσα και αφορούν περιπτώσεις βαριά ασθενών, τραυματιών και εν γένει προσώπων που χρήζουν άμεσης βοήθειας και κατεπείγουσας ιατρικής φροντίδας και αφορά τη μεταφορά τους είτε από τον τόπο του συμβάντος σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, είτε από υγειονομικό σχηματισμό σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με σκοπό την επείγουσα ή εξειδικευμένη θεραπεία τους, εφόσον η άμεση και ταχεία μεταφορά τους, για την οποία το διαθέσιμο πτητικό μέσο αποτελεί το πλέον πρόσφορο, κατάλληλο και αποτελεσματικό μέσο, κρίνεται αναγκαία από την ιατρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Τέλος, ορίζεται ότι ο Εθνικός Μηχανισμός θα λειτουργεί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και θα στελεχώνεται από προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η Μονάδα αυτή θα είναι αρμόδια για την επιχειρησιακή διαχείριση των αιτημάτων εναέριας έρευνας και διάσωσης και αεροδιακομιδών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Μηχανισμού κατά τ’ ανωτέρω εκτιθέμενα.

  1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων.

Με το Νομοσχέδιο για το ενέχυρο επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη σύσταση και την είσπραξη ενεχύρου και θεσμοθετείται το ενιαίο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο καταχώρισης. Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρεωτική εγγραφή των συμβάσεων ενεχύρου και λοιπών εγγραπτέων πράξεων σε αυτό, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο πιστώσεων σε κινητά, ανάλογο των ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών.

 

  1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Στα κοινωνικά μέτρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπεται η χορήγηση για μέρος της χειμερινής περιόδου 2023-2024 επιδόματος θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ότι θερμαίνονται μέσω χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατ΄ αντιστοιχία των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης με άλλες μορφές ενέργειας, που χορηγείται τα τελευταία έτη. Η περίμετρος των δικαιούχων του συγκεκριμένου μέτρου είναι ίδια με την αντίστοιχη περίμετρο επιδόματος θέρμανσης των άλλων μορφών ενέργειας ως προς τα κριτήρια χορήγησης (εισοδηματικά και ακίνητης περιουσίας) και τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος. Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς θέρμανσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ, ούτε να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας τρίτης κατηγορίας Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ). Ειδικότερα θεσπίζεται για τις πολύτεκνες οικογένειες ένα νέο ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να μειωθεί δραστικά το ενεργειακό τους κόστος. Δικαιούχοι του νέου ειδικού τιμολογίου είναι οι οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω, ενώ η έκπτωση επί της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 100 €/MWh, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες εκπτώσεις των άλλων δύο κατηγοριών του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονται για την ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών είναι ιδιαίτερα διευρυμένα, καθώς για οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται σε 50.000 €, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 €, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 € ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της οικογένειας με αποτέλεσμα το 95% των οικογενειών με 4 εξαρτώμενα και άνω να καθίστανται τελικά δικαιούχοι.

Επιπλέον, θεσπίζεται το Πρόγραμμα «ΑΠΟΛΛΩΝ», το πρώτο εθνικό πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού για ευάλωτα νοικοκυριά και δήμους, μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συστήματα αποθήκευσης για την κάλυψη των ενεργειακών καταναλώσεων των ευάλωτων νοικοκυριών και του 50% των ενεργειακών αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

Στόχοι του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, η μείωση του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους και τις περιφέρειες, η δυνατότητα μείωσης των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι κάτοικοι, η επέκταση της ευρύτερης αποδοχής και διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης και η εμπέδωση της ενεργειακής δημοκρατίας μέσω της ευρείας συμμετοχής.

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τις προτάσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής οι οποίες περιλαμβάνουν την αυστηροποίηση των ποινών, την εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων, προληπτικές δράσεις και μέτρα για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των σχετικών προστίμων.

 

Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στην επικαιροποίηση της συγκρότησης μιας σειράς από Κυβερνητικές Επιτροπές στη βάση της σημερινής οργάνωσης και διάρθρωσης της Κυβέρνησης.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr