Τρέχων Άρθρο
Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2023
12345

Ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2023

 Συνεδρίασε σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2023, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (που έχει ήδη διανεμηθεί):

  1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Ταχιάος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο την καταγραφή  και την πρώτη εκτίμηση των βλαβών στα έργα υποδομής στις πληγείσες περιοχές μετά την κακοκαιρία Daniel.

Παρουσιάστηκαν το χρονικό του συμβάντος, η υφιστάμενη κατάσταση στις πληγείσες περιοχές, οι  άμεσες νομικές ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οργάνωση κλιμακίων μηχανικών για επιτόπιες αυτοψίες, η εισαγωγή σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων για την αποκατάστασή τους.

 

  1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, περί μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Με το παρόν νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το εθνικό νομικό πλαίσιο που αφορά στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές με μισθωμένα οχήματα και εναρμονίζεται με τις πρόσφατες μεταβολές της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης δίνεται προτεραιότητα στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων μεταφορικής υποδομής που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) μέσω της εποπτείας, οργάνωσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης που απαιτούνται και προηγούνται της υλοποίησης των έργων και αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι φορείς προώθησης των έργων, σε σχέση με την αδειοδότηση, τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και άλλες διαδικασίες.

 

  1. Η Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο: «Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του δημοσίου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους» με το οποίο θα θεσμοθετηθεί ένα νέο, ευέλικτο και πιο στοχευμένο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα.

Το νομοσχέδιο αφορά περισσότερους από 500 φορείς του Δημοσίου Τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τα οποία η επιλογή των διοικήσεων ανήκει στην Κυβέρνηση). Κύριοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και η αξιολόγηση των διοικήσεων ανά διετία, με δυνατότητα επιβράβευσης (bonus παραγωγικότητας) ή παύσης, ανάλογα με την επίτευξη ή μη των τεθέντων στόχων, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία.

Το νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει σειρά καινοτομιών, κινείται σε δύο άξονες: Αφενός τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και αφετέρου την αξιολόγησή τους.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθιερώνεται ένα ολιστικό μοντέλο επιλογής και αξιολόγησης των Διοικήσεων με γνώμονα την ενδυνάμωση και ενίσχυση των φορέων του Δημοσίου, στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός κράτους που βάζει πάντα τον πολίτη στο επίκεντρο..

 

  1. Ο Υπουργός Υγείας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την περίθαλψη ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται ένα εθνικό δίκτυο 17 μονάδων εγκεφαλικών με 6 κλίνες ανά μονάδα το οποίο θα καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας για την εξειδικευμένη, έγκαιρη, ολοκληρωμένη και με επίκεντρο τον ασθενή φροντίδα. Στις μονάδες αυτές θα νοσηλεύονται ετησίως τουλάχιστον 7.500 ασθενείς, με προσδοκώμενο όφελος 150 λιγότερους θανάτους από εγκεφαλικά ετησίως και 1.275 λιγότερους ασθενείς. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η μείωση της θνησιμότητας από εγκεφαλικά επεισόδια, η βελτίωση της ανεξαρτησίας των ασθενών μετά το εγκεφαλικό και τελικά ο μετριασμός του συναισθηματικού και οικονομικού κόστους για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

 

  1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα και του άρθρου 1 της Οδηγίας 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου ως προς τους αποκλεισμένους διευθυντές.

Με το Νομοσχέδιο θεσπίζονται πρόσθετα εργαλεία για την αύξηση της διαφάνειας σε σχέση με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών επιχειρήσεων και για τη χορήγηση δυνατότητας στο κοινό να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων των εν λόγω επιχειρήσεων στην πραγματική οικονομία.

 

  1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Με το εφαρμοστικό του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 προτεινόμενο νομοσχέδιο, καθορίζονται οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την έκδοση εντολών αφαίρεσης και ελέγχου διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου, περιγράφεται η διαδικασία αφαίρεσης,  καθορίζεται η εθνική Αρχή εποπτείας της εφαρμογής των ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας για τη δημόσια διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου και οι αρμοδιότητές της, προβλέπεται η τήρηση του μητρώου παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, καθώς και του αρχείου εντολών αφαίρεσης, αλλά και η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, η έννομη προστασία αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις διαφάνειας προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται τόσο οι εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας.

 

  1. Η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού.

Με το ερανιστικό νομοσχέδιο ρυθμίζονται λειτουργικά ζητήματα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού. Με το Νομοσχέδιο συστήνεται το Περιφερειακό Σύμβουλο Τουρισμού, ως θεσμικό γνωμοδοτικό όργανο με σκοπό τη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής των περιφερειών της χώρας, που θα αποτελείται από τους 13 Περιφερειάρχες, προεδρεύοντος του/της Υπουργού Τουρισμού. Προβλέπεται, επίσης, η σύσταση Συμβουλίου Οινοτουρισμού με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προώθηση και προβολή των αξιοθέατων οινικού χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον οινοτουρισμό και, τέλος, ιδρύεται Κέντρο Έρευνας και Παρακολούθησης για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο.

  1. Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος πραγματοποίησε εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση στόχων Υπουργείων για το 2024 στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής.

Στην εισήγηση του ο Υπουργός Επικρατείας παρουσίασε τον προγραμματισμό του Κυβερνητικού έργου, τα κρίσιμα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 78 ρυθμιστικές παρεμβάσεις (34 νόμους και 44 πράξεις δευτερογενούς νομοθεσίας) καθώς και 94 εμβληματικές πολιτικές, δράσεις και έργα που αφορούν το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Τέλος, παρουσιάστηκε συνοπτικά ο σχεδιασμός για τα Ετήσια Σχέδια Δράσης του 2024.

 

  1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός κ. Νικόλαος Ταχιάος εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με έργα για την αναβάθμιση των υποδομών και των μεταφορών: α) Σύμβαση ανάθεσης και λειτουργίας συντήρησης δικτύου μετρό Θεσσαλονίκης, β) Σύμβαση βελτίωσης 9ης Εθνικής Οδού (Παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας), γ) Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σχετικά με τη σύμβαση ανάθεσης και λειτουργίας συντήρησης του μετρό Θεσσαλονίκης, προβλέπεται ότι ο  Ανάδοχος θα έχει πλήρη ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και τη συντήρηση των παγίων, εξοπλισμού, ανταλλακτικών, για τη λειτουργική ενσωμάτωση των έργων στις δύο φάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα παρεχόμενα Η/Μ συστήματα και τις δύο γενιές τροχαίου υλικού. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι βασικές υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, φύλαξης, διαχείρισης αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου.

Στη σύμβαση βελτίωσης 9ης Εθνικής Οδού (Παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας) περιλαμβάνεται η βελτίωση τμήματος 3,5 χλμ της υφιστάμενης 9ης Εθνικής Οδού και η κατασκευή νέου τμήματος 4,2 χλμ για την παράκαμψη του οικισμού της Γιάλοβας. Με το εν λόγω έργο αναβαθμίζεται η ΕΟ 9 μειώνοντας τους χρόνους διαδρομής και αυξάνοντας τα επίπεδα οδικής ασφάλειας. Μέσω της βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και του πλάτους της οδού, θα προσφέρονται στους χρήστες ασφάλεια και άνεση, συνεισφέροντας στη μείωση των ατυχημάτων.

Τέλος, η  κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης της Θεσσαλονίκης μέσω της αστικοποίησης της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στο τµήµα από τον Α/Κ K5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Κ12 (σύνδεση µε Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών) µήκους 13 χλµ.

 

 

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr