Τρέχων Άρθρο
Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ για σύγχρονους και δικαιότερους κανόνες

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ για σύγχρονους και δικαιότερους κανόνες

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πραγματοποίησαν σημαντικά βήματα προς την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τη νέα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν επισήμως τον Ιούνιο, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα συνεδριάσουν με σκοπό να οριστικοποιήσουν την πρόταση και να συζητήσουν τις τελευταίες τεχνικές της λεπτομέρειες. Μετά την επίσημη επιβεβαίωση από το Συμβούλιο και την ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι νέοι κανόνες θα πρέπει να μεταφερθούν στο δίκαιο των κρατών μελών.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο προς ένα πιο δίκαιο κανονιστικό περιβάλλον για το σύνολο του οπτικοακουστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κατά παραγγελία υπηρεσιών και των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν την προστασία των ανηλίκων και τον αγώνα κατά της ρητορικής μίσους σε όλο το οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Προωθούν τις ευρωπαϊκές οπτικοακουστικές παραγωγές και εγγυώνται την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών του οπτικοακουστικού τομέα.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ δήλωσε σχετικά: «Οι νέοι αυτοί κανόνες αντικατοπτρίζουν την ψηφιακή πρόοδο και αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν βίντεο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Ενθαρρύνουν τις καινοτόμες υπηρεσίες και προωθούν τις ευρωπαϊκές ταινίες – αλλά προστατεύουν και τα παιδιά και καταπολεμούν αποτελεσματικότερα τη ρητορική μίσους.»

Η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε: «Ένα δικαιότερο περιβάλλον για όλους τους παράγοντες του οπτικοακουστικού τομέα είναι ιδιαίτερα αναγκαίο.» Επιπλέον, ο τομέας του πολιτισμού μας θα προβάλλεται καλύτερα στους καταλόγους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, πράγμα που αποτελεί σημαντική αλλαγή προς το καλύτερο για τους Ευρωπαίους δημιουργούς και συγγραφείς.»

 

Ποια νέα στοιχεία θα περιλαμβάνει η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ);

  • Ενίσχυση της αρχής της χώρας καταγωγής με μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά το κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, με τις ίδιες διαδικασίες τόσο για τους τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία, καθώς και με δυνατότητες για παρεκκλίσεις σε περίπτωση ζητημάτων δημόσιας ασφάλειας και σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
  • Καλύτερη προστασία των ανηλίκωναπό επιβλαβές περιεχόμενο τόσο στην τηλεόραση όσο και στις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι οι πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο πρέπει να θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων.
  • Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τον οπτικοακουστικό τομέα επεκτείνονται στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Η αναθεωρημένη οδηγία θα ισχύει επίσης για τα βίντεο που παράγονται από χρήστες και αναρτώνται σε πλατφόρμες, όπως το Facebook, όταν η παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου αποτελεί βασική λειτουργία της υπηρεσίας.
  • Αυστηρότεροι κανόνες για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και της δημόσιας πρόκλησης σε τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, οι οποίοι απαγορεύουν την υποκίνηση βίας ή μίσους και την πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικών πράξεων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Οι κανόνες θα ισχύουν και για τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, με σκοπό την προστασία των ανθρώπων από την υποκίνηση βίας ή μίσους και από περιεχόμενα που συνιστούν ποινικά αδικήματα.
  • Προώθηση ευρωπαϊκών έργων στους καταλόγους κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων με τουλάχιστον 30 % ποσοστό ευρωπαϊκού περιεχομένου.
  • Περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Οι αναθεωρημένοι κανόνες παρέχουν στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο μετάδοσης διαφημίσεων – το γενικό όριο του 20 % του χρόνου μετάδοσης διατηρείται μεταξύ 6:00 π.μ. και 6:00 μ.μ. Αντί των σημερινών 12 λεπτών ανά ώρα, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί μπορούν να κατανέμουν με μεγαλύτερη ελευθερία τον χρόνο διαφημίσεων στη διάρκεια της ημέρας.
  • Η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών του οπτικοακουστικού τομέα θα ενισχυθεί στο δίκαιο της ΕΕ με τη λήψη μέριμνας ώστε ότι οι αρχές αυτές να είναι νομικά διακριτές και λειτουργικά ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και από κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Ιστορικό 

Το τοπίο των μέσων ενημέρωσης έχει μεταβληθεί ριζικά σε λιγότερο από μία δεκαετία. Αντί να κάθονται μπροστά στην οικογενειακή τηλεόραση, εκατομμύρια Ευρωπαίοι, ιδίως νέοι, παρακολουθούν περιεχόμενο μέσω του διαδικτύου, κατά παραγγελία και σε διάφορες κινητές συσκευές. Το παγκόσμιο μερίδιο των βίντεο στη διαδικτυακή κίνηση των καταναλωτών αναμένεται να αυξηθεί από 64 % το 2014 σε 80 % έως το 2019.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά, τον Μάιο του 2016 η Επιτροπή πρότεινε μια αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων η οποία περιλάμβανε μια νέα προσέγγιση για τις διαδικτυακές πλατφόρμες διάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Η ισχύουσα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Γενικές αρχές που διέπουν τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ερωτήσεις και απαντήσεις — στοχευμένη προσέγγιση για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr