Τρέχων Άρθρο
Η υπ’ αριθμ. 12179/2.7.2014 Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου” (ΦΕΚ Β’ 1893/11.7.2014)

Η υπ’ αριθμ. 12179/2.7.2014 Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου” (ΦΕΚ Β’ 1893/11.7.2014)

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr