Τρέχων Άρθρο
Τροποποίηση απόφασης διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και αντικατάσταση 455 νέων φωτιστικών σωμάτων Led στους εσωτερικούς χώρους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Τροποποίηση απόφασης διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και αντικατάσταση 455 νέων φωτιστικών σωμάτων Led στους εσωτερικούς χώρους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12/09/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Copyright © 2023-2024 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr