Το διαδίκτυο στην Ελλάδα. WORLD INTERNET PROJECT – GREECE

Επιστημονική Ημερίδα
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

«Το διαδίκτυο στην Ελλάδα.
WORLD INTERNET PROJECT – GREECE»

με την υποστήριξη
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας