Τρέχων Άρθρο
Τηλεοπτικές άδειες: προκήρυξη για την χορήγηση 7 αδειών τηλεοπτικών προγραμμάτων

Τηλεοπτικές άδειες: προκήρυξη για την χορήγηση 7 αδειών τηλεοπτικών προγραμμάτων

Δημοσιεύτηκε  από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ αριθ. 4123 27-11-2017) η προκήρυξη για την χορήγηση αδειών τηλεοπτικών προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου-ενημερωτικών.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικών αιτήσεων ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με την §3.2.7 της προκήρυξης (σελ. 12).

Οι άδειες προκηρύσσονται για την κάλυψη του συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας, η διάρκεια ισχύος των αδειών θα είναι δεκαετής από την ημερομηνία της έκδοσης καθεμίας από αυτές, ενώ το πρόγραμμα των αδειούχων παρόχων περιεχομένου θα μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high definition) για όλη τη χρονική ισχύ της άδειας και ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) μέχρι τις 31.12.2021.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης  στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Ε.Σ.Ρ., αλλά μπορείτε να το βρείτε και εδώ.

Ερωτήματα που αφορούν στο περιεχόμενο της προκήρυξης μπορούν να υποβάλλονται μόνον εγγράφως στη διεύθυνση tv@esr.gr με την ένδειξη στο θέμα «Ερωτήματα για Διαγωνισμό Εθνικής Εμβέλειας» (§1.14 σελ.7 της «προκήρυξης»).

Τα ερωτήματα υποβάλλονται επωνύμως και με σημείωση τηλεφώνων επικοινωνίας, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, με αναφορά στο πεδίο της προκήρυξης στο οποίο αυτά αφορούν. Οι  απαντήσεις θα καταχωρούνται, το συντομότερο δυνατό, χωρίς αναφορά στα στοιχεία του υποβάλλοντος το ερώτημα, στον ιστοχώρο του Ε.Σ.Ρ.

Copyright © 2023 - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, All Rights Reserved, Media.Gov.gr