τονίζει ότι η ολοκλήρωση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας