το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών». Ο κ. Κρέτσος τονίζει