την ύπαρξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων από πλευράς των ιδιοκτησιών για τις κτιριακές υποδομές