θα έχει και ως πρακτικό αποτέλεσμα «την κατοχύρωση τουλάχιστον 2000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στον χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης σε βάθος δεκαετίας