Σύνοδος Ανατ. Εταιρικής Σχέσης και Ευρωπαΐκού Συμβουλίου