σε συνδυασμό με την μείωση του ειδικού φόρου τηλεόρασης». Εκτιμά ότι στην περαιτέρω αναβάθμιση θα συμβάλει και η ύπαρξη νόμιμων αδειών λειτουργίας για τα επόμενα δέκα χρόνια