πλαίσιο ενίσχυσης εργαζομένων σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις