πέραν της «αποκατάστασης της νομιμότητας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο» και της «ενίσχυσης του αισθήματος ισονομίας μεταξύ των πολιτών»